Auto-admin příkazy

Chcete-li ve hře použít nějaký příkaz, otevřete chatovací okno (např. klávesou Enter) a napište příkaz s lomítkem na začátku - např.: /help. To, že jste příkaz napsali, v chatu uvidí buď váš team nebo všichni hráči - podle toho jaký chat byl nastaven.

Pokud to vaše nastavení klávesnice umožňuje, napište na začátek místo lomítka / svislítko| a pak zadání vašeho příkazu, nikdo neuvidí - např: |help.

Většina příkazů vám dá soukromou odpověď formou adminského textu, kterou ostatní hráči neuvidí.

Příkazy pro všechny hráče

Tyto příkazy jsou dostupné pro všechny hráče na serveru bez jakéhokoli vyššího oprávnění:

/help
Vyvolá seznam základních příkazů, které můžete použít.
/more
Tento příkaz vyvolá seznam ostatních příkazů, které nejsou uvedeny v příkazu /help.
/maps
Vypíše seznam map, které jsou v maplistu (tedy těch, které se v dané době na serveru střídají). Dále se zobrazí informace jaké kolo jaké mapy právě probíhá.
/levels
Shrnutí levelů právě hrajících hráčů do skupin 1-10, 11-20 a 21-30 a určení, který tým je momentálně silnější.
/country
Shrnutí zemí odkud pochází současní hráči - příklad výpisu: Germany=4, United Kingdom=4, Finland=3, United States=2, Ukraine=2, Italy=1.
/ping
Provede rychlostní test vašeho připojení k serveru a napíše váš ping a jeho hodnocení:
Excellent (výborné), Good (dobré), Bad (špatné) nebo Unplayable (nehratelné).
/start
/stop
Tyto příkazy se dají použít jako stopky, které hráči umožní zjistit jak dlouho trvá nějaká akce. Může se to hodit např. když chcete zjistit, kterou cestou je doprava rychlejší nebo při různých soutěžích a závodech.
/rules
Krátký souhrn nejdůležitějších pravidel.
/pregame
Pokud je server v režimu pregame, tento příkaz odstartuje tzv. pregame game. Kolo se restartuje a první kdo dosáhne 300 bodů je vítěz. Je to taková malá hra, když se čeká na více hráčů ;)
/class
Vypíše jaké jsou na každé straně (pro každou frakci) třídy. Příklad výpisu: Royals: 2 Commandos, 3 Gunners....
/request [players|gunners|soldiers|commandos]
Odešle žádost na web http://www.autoadmin.info, kde se na určitou dobu tato žádost zobrazí. Pokud je server v režimu pregame, tak příkaz /request players vyvolá hlášku že jsou na serveru potřeba hráči. Pokud není server v režimu pregame bude zpráva obsahovat informaci, která strana (frakce) je více potřeba (např. Royal players needed (Potřebujeme Royaly)). Pokud zprávu na webu někdo uvidí, může se ke hře připojit.
/offline
Tento příkaz vás (resp. váš nick) skryje na webu http://www.autoadmin.info v detailu serveru.
/online
Tento příkaz vás (resp. váš nick) zobrazí na webu http://www.autoadmin.info v detailu serveru.
/msg [zprava]
Pošle vaši zprávu do AutoAdmina, který je připojen. Tu si může přečíst administrátor, který zrovna není ve hře. Mezi zprávami je adminem definovaná prodleva.
/yes
/no
Pomocí těchto příkazů odešlete váš hlas (/yes souhlasím; /no nesouhlasím) do ankety, kterou může vyvolat VIP (viz níže).

VIP příkazy

Příkazy dostupné pouze hráčům s VIP:

/skip
Spustí časově omezené hlasování o přeskočení na následující mapu. Každý pak může napsat buď /yes nebo /no a tím udělí svůj hlas, jestli je pro nebo proti.
/jump jmeno_mapy
Spustí časově omezené hlasování o přeskočení na vybranou mapu - mapa musí být v současném maplistu. Ostatní pak mohou hlasovat pomocí /yes nebo /no. Mapa se může psát buď prvními písmeny (např. "sea" pro Seaside Skirmish) nebo aliasy (např. "ss", "ss2").
/kick jmeno_hrace
Spustí časově omezené hlasování o kicknutí uvedeného hráče. Ostatní pak mohou hlasovat pomocí /yes nebo /no. Vykopnutí pro hráče neznamená BAN, ani když je vykopnut několikrát po sobě.

Příkazy moderátorů

Příkazy dostupné pouze moderátorům:

/modsay zprava
Zobrazí cokoli co je napsané za příkazem do prostoru zpráv od admina se slovem [Mod] na začátku.
/modwarn hrac [mark] duvod
Zobrazí varování pro jmenovaného hráče a uvede důvod. Parametr [mark] je volitelný (význam viz níže).
/modkick hrac [mark] duvod
Tento příkaz vykopne jmenovaného hráče a napíše se důvod. Parametr [mark] je volitelný (význam viz níže).
/modskip
Server přeskočí se na následující mapu.
/modrestart
Příkaz restartuje současnou mapu.
/modjump jmeno_mapy
Přeskočí na vybranou mapu (která však musí být v současném maplistu). Mapa se může psát buď prvními písmeny (např. "sea" pro Seaside Skirmish) nebo aliasy (např. "ss", "ss2").
/plp
Vypíše seznam hráčů, kteří jsou mimo aktuální průměrný level (plus / mínus určitý rozsah).

Příkazy administrátorů

Příkazy dostupné pouze administrátorům:

/adminsay zprava
Zobrazí cokoli co je napsané za příkazem do prostoru zpráv od admina.
/adminwarn hrac [mark] duvod
Zobrazí varování pro jmenovaného hráče a uvede důvod. Parametr [mark] je volitelný (význam viz níže).
/adminkick hrac [mark] duvod
Tento příkaz vykopne jmenovaného hráče a napíše se důvod. Parametr [mark] je volitelný (význam viz níže).
/adminban hrac duvod
Tento příkaz zabanuje jmenovaného hráče a napíše se důvod.
/adminskip
Server přeskočí na následující mapu.
/adminrestart
Příkaz restartuje současnou mapu.
/adminjump jmeno_mapy
Přeskočí na vybranou mapu (která však musí být v současném maplistu). Mapa se může psát buď prvními písmeny (např. "sea" pro Seaside Skirmish) nebo aliasy (např. "ss", "ss2").
/plp
Vypíše seznam hráčů, kteří jsou mimo aktuální průměrný level (plus / mínus určitý rozsah).

Ukládání přestupků hráče (pro adminy a moderátory)

Přímo ve hře je možné mimo přímého kickování a varování také o kicknutí a varování ukládat záznamy. Pokud bude při kicknutí nebo varování použit parametr [mark], do interní databáze AutoAdmina se tento přestupek zaznamená. Pokud bude hráč varován za použití parametru [mark] třikrát, bude automaticky vyhozen serverem. Bude-li za použití parametru [mark] třikrát vyhozen, dostane automaticky BAN.

Příklady použití:

/adminkick fredd mark Za vulgaritu!
Při použití tohoto příkazu, bude FreddieMercury vyhozen z důvodu: "Za vulgaritu!" a záznam o vyhození bude zaznamenán.
/adminkick fredd Uklidni se!
Při použití tohoto příkazu, bude FreddieMercury vyhozen z důvodu: "Uklidni se!".

Vysvětlivky

Zde je vysvětlení některých pojmů, které byly v textu použity:

kick
Kicknutí (kyknutí), znamená vyhození ze hry. Hráč bude vyhozen ze serveru s možností vrátit se. Jde o určitou úroveň varování aby pochopil, že jeho přestupky jsou vážné.
ban
Dostane-li hráč BAN, znamená to, že byl vyhozen ze serveru a nemůže se vrátit. BAN může být na dobu určitou (např. den, týden atp.) a nebo na dobu neurčitou, kdy má hráč zablokován přístup, dokud to admin tzv. neodbanuje (unban).
unban
Zrušení BANu pro určitého hráče.
frakce
Strana, za kterou hrajete. V Battlefield Heroes jsou dvě frakce: Nationals (němci) a Royals (britové).
maplist
Seznam map, které jsou aktuálně na serveru nastaveny. Maplist si můžete nechat vypsat pomocí příkazu /maps. Pomocí příkazu /jump, můžete přeskočit pouze na mapu, která je v aktuálním maplistu.

Nebojte se základní příkazy vyzkoušet! Jsou tu pro to, aby vám zpříjemnily hru. VIP, moderátoři a administrátoři však mají zakázáno zneužívat svých práv. Příkazy musejí používat s rozmyslem a jen když pro to mají dobrý důvod. Jsou povinni udávat důvody varování, kickování i banování.

Pozn.: Náš server zatím z nějakého důvodu na webu http://www.autoadmin.info není. Použití příkazů /online, /offline a /request je pravděpodobně zbytečné. Pokusím se zjistit, proč na webu nejsme a napravit to.